1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je Four M Company s.r.o. (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Prodávající Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.luxuryoptic.eu jakož i dodavatelem - stranou prodávající je Four M Company s.r.o., Nad Smetankou 231/9, Praha 9 Hrdlořezy, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173746, IČ: 24781461, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito podmínkami, které se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatel").

Chování Uživatelů Při používání těchto stránek

Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Základní ustanovení pro tzv. "distanční smlouvy" Uživatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje jako "Kupující" a Provozovatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje jako "Prodávající". Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, jakož i příslušnými ustanoveními § 52 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující

Obchodní podmínky pro konečné spotřebitele (fyzické osoby) Právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Všichni zákazníci (koneční spotřebitelé) v rámci České republiky mají možnost zakoupení produktů z naší nabídky přes internetový obchod. Zboží zasíláme přepravní společností na adresu, kterou si zvolíte při registraci, a zaplatíte ho až při převzetí.

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná k okamžiku objednání. Cena zboží je vždy uvedena v Korunách českých. Cena v EUR je pouze orientační pro lepší představu zákazníka a je přepočítána kurzem 1 EUR = 25,- Kč. Při zasílání zboží na dobírku na Slovensko je cena zboží na faktuře uvedena v Kč a Slovenská pošta tuto částku vždy přepočítává na cenu v EUR dle svého aktuálního měnového kurzu v den převzetí zboží zákazníkem. Prodávající tedy neručí za konečnou částku v EUR. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. 2. – doprava těchto obchodních podmínek. Následná změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména email, telefon. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

K bezchybné realizaci obchodu je potřeba dodržet následující podmínky: Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je skutečně uzavřena v momentě doručení potvrzujícího emailu o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné a pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží. V případě, že některý z údajů uvedených v registračním formuláři je nepravdivý, vyhrazuje si prodávající právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy. Ověření objednávky proběhne tak, že Kupující obdrží elektronickou poštou potvrzení o přijetí objednávky ke zpracování. Následně budete kontaktováni pracovníkem telefonicky s tím, že dojde k odsouhlasení – autorizaci - Kupujícím daných údajů obsažených v objednávce, způsobu dopravy a platby. Poté obdrží Kupující potvrzovací email o akceptaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplném zaplacení. Nebezpečí na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.luxuryoptic.eu Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech ve smyslu čl. 5 těchto obchodních podmínek.

Jak objednat

Doporučujeme se před Vaším nákupem zaregistrovat a usnadnit si tím celý proces objednání. Z nabídky zboží můžete vybírat několika způsoby. Nejjednodušší je zadání konkrétního typu produktu, pokud jej znáte, do okénka Hledání (v pravé horní části obrazovky). Najít správný výrobek přímo pro Vás můžete také procházením kategorií Podle značky nebo Podle ceny. Detail produktu lze zobrazit kliknutím na obrázek produktu či jeho název. Zde vidíte všechny potřebné informace - název zboží, barvu a počet kusů (tyto dvě položky můžete libovolně měnit) a celkovou cenu. Vybrané zboží vložte do košíku tlačítkem do košíku. Pokud již máte v košíku vše, co jste požadovali, vyplňte formulář o způsobu platby (pokud jste nový zákazník) či se přihlaste do systému (pokud jste již registrovaný zákazník). Následně zaškrtněte nabízenou dopravu.

Doprava

Česká pošta (ČR) - 99,- Kč

Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko - 10 EUR

Ostatní státy EU - 20 EUR

USA, Kanada - 20 EUR

Ostatní státy - na dotaz

Po stisknutí tlačítka Pokračovat ještě jednou zkontrolujte obsah Vašeho košíku a potvrďte tlačítkem Dokončit objednávku nyní. Dojde k odeslání Vaší objednávky ke zpracování. Následně budete kontaktováni pracovníkem naší firmy telefonicky s tím, že dojde k odsouhlasení zákazníkem daných údajů obsažených v objednávce, způsobu dopravy a platby. Tedy potvrzení objednávky. Toto potvrzení obdržíte také emailem.

Dodací podmínky

Veškeré zboží objednané v internetovém obchodě doručujeme v průměru do 3-5 pracovních dnů od vystavení objednávky. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou nebo hotově při osobním odběru začíná expediční doba běžet v okamžiku odsouhlasení objednávky. U zboží, které není skladem a je nedostupné u našeho dodavatele, si vymezujeme právo zrušit jednostranně objednávku. Kupující bude s touto situací srozuměn v nejkratším možném termínu. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na Kupujícím vybraném druhu dopravy. Předpokládanou dodací lhůtu se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Obchodní oddělení pro Vaše dotazy je Vám k dispozici ve všední dny od 8 do 18h.

Platební podmínky

Pro platby v internetovém obchodě www.luxuryoptic.eu jsou možné následující způsoby platby:

-plaba Pay Pal

-platba kartou 3D secure (prostřednictvím společnosti GoPay, www.gopay.com)

Převzetí zboží

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Při přebírání objednaného zboží se přesvědčte, zda není mechanicky poškozeno a zda odpovídá Vámi objednanému modelu. Podpisem přepravci stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Pokud zjistíte závadu, zboží nepřebírejte a na místě s doručovatelem/kurýrem sepište reklamační protokol, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Více informací vám poskytneme na tel.: +420 606 546 561.

Záruční list, daňový doklad

Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. V některých případech záruční list nahrazuje prodejní doklad, pokud je tomu tak, pro reklamaci je třeba pouze tento doklad. Jak postupovat při reklamování zboží se dočtete v bodě Reklamace

3. Odpovědnost za vady / Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.luxuryoptic.eu a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád internetového obchodu www.luxuryoptic.eu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za zboží. Není-li tam uvedena, je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně. Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky již při přebírání zboží, má Kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu. V případě, že se při užívání zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. V případě zasílání reklamovaného zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci. Tuto žádost si může opatřit různými způsoby (stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání emailem, telefonicky či pozemní poštou). V případě zasílání reklamovaného zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží Prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s žádostí o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu odpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (nikoliv na dobírku), jelikož Prodávající neodpovídá za jeho případnou ztrátu na cestě k němu. V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, má Prodávající v rámci urychlení vyřízení reklamace právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci Prodávajícímu, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že vada vznikla: - nepřiměřeným či neodborným zacházením, obsluhou či zanedbáním péče o zboží a zejména zacházením, které není v souladu s návodem k použití či všeobecnými zásadami - v důsledku mechanického poškození - provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů či úpravami zákazníkem (nátěry, ohýbání aj.) - v důsledku nadměrného zatížení, zejména pak nasazováním obruby pouze jednou rukou či posazováním obruby či brýlí na čelní kost či výše - v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího V souladu se Zákonem má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Toto právo se vztahuje pouze na koupě uskutečněné Kupujícím jako fyzickou osobou. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky: zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, musí být vráceno s veškerým příslušenstvím, tedy zejména originálním pouzdrem na brýle, hadříkem, případně dalšími doplňky dodávanými výrobcem a včetně návodů, záručních listů atd.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Four M Company s.r.o. se sídlem Nad Smetankou 231/9, 190 00 Praha 9 Hrdlořezy na telefonní číslo +420 606 546 561 či na email info@luxuryoptic.eu formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží odeslané na dobírku nebude Prodávajícím převzato a naopak bude Kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět!! Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (nikoliv na dobírku!), jelikož Prodávající neodpovídá za jeho případnou ztrátu na cestě k němu.

Prodávající si v případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího do 14 dnů od obdržení zboží vyhrazuje právo na účtování manipulačního poplatku ve výši 60,- Kč, který bude odečten od vrácené částky za zboží v případě zásilek realizovaných v České republice, respektive 250,- Kč (cca 10Eur) v případě zásilek realizovaných na Slovensko.

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte v provozovně na adrese Four M Company s.r.o., Nad Smetankou 231/9, 190 00 Praha 9 Hrdlořezy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech: jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

- Zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

- Prodejce nemůže kontaktovat Zákazníka ohledně telefonického potvrzení objednávky, jelikož Zákazník nereaguje na telefonickou výzvu či výzvu formou sms.

- Vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)

- Výrazně se změnila cena a zákazník změnu neakceptuje.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

5. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.luxuryoptic.eu může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány společností Four M Company s.r.o., jejíž údaje jsou uvedeny v čl. 1. těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel zpracovává, může jej o to požádat písemně na adrese sídla provozovatele. Pro účely zpracování zásilky Balík do ruky Českou poštou s.p. Uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že osobní údaje Uživatele, zejména pak telefonní číslo, budou zpracovávány Českou poštou, s.p. za účelem kontaktu při doručování zásilek. Údaje budou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel bere na vědomí informaci o svém právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právu na opravu těchto údajů i povinnosti České pošty, s.p. Uživateli na požádání sdělit informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je Prodávající vázán svým potvrzením. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem, zpravidla na internetových stránkách nebo jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2014.

Four M Company s.r.o.